Dyanix förvärvar CSAM Health Groups scannerverksamhet i Sverige

[Houten, Nederländerna, 13 januari 2022] Den ledande lösningsleverantören Dyanix kan med glädje meddela att de har förvärvat CSAM Health Group skannerserviceverksamhet i Sverige. Dyanix har en internationell servicestruktur med resurser och nätverk i Sverige och andra länder i EMEA-regionen, samt mer än 20 års erfarenhet av att tillhandahålla en hög nivå av service och support för hård- och mjukvara inom Document Capture och Information Management. 

"I linje med vår nya bolagsstrategi att expandera affärsverksamheten i hela EMEA-regionen och addera mervärde till befintlig capture-verksamhet, är förvärvet av CSAM Health Groups skannerserviceverksamhet betydelsefull för att nå fler kunder i Norden", säger Jeroen Kant, Chief Strategy Officer på Dyanix.

Att addera mervärde till skannerbranschen i Sverige

Förutom hårdvaru-, mjukvaru- och servicerelaterade lösningar för skannrar, erbjuder Dyanix sina kunder en lösningsportfölj som befrämjar digital transformation. Med sin kompetens och erfarenhet kan Dyanix erbjuda full support och service till många branscher, såsom hälso- och sjukvård, kommunala myndigheter och andra företag som har behov inom Document Capture, Information Management och digital transformation.
 

"Vi är övertygade om att Dyanix är rätt företag att hantera vår skannerverksamhet och de kommer att supportera våra kunder i Sverige med högkvalitativa tjänster framöver", säger Sverre Flatby, CSAM:s CEO.

CSAM Health Group AS ("CSAM") är en ledande leverantör av nischade e-hälsolösningar i Norden och Pan-Europa. Företagets breda portfölj av mjukvarulösningar gör det möjligt för vårdgivare att få tillgång till relevant klinisk information vid vårdtillfället.

News message in English